Zásady ochrany osobních údajů

GDPR 

Ochrana osobních údajů

Jste-li zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, zajistím ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů dle níže popsaných postupů pro ochranu osobních údajů tak, aby byly v souladu se zásadami, právy i Nařízeními o ochraně osobních údajů GDPR.

Kdo jsme? 

 http://www.synergy-marketing.cz.

Kdo je správce?

Full Trading Group s.r.o.

IČ 03186245

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

 

Coby správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou nápomocni.

Kontaktní údaje

 

Kontaktovat nás můžete na telefonu 777 077 647 nebo na e-mail: magda@synergy-marketing.cz nebo jaroslav@synergy-marketing.cz 

 

Prohlášení

Prohlašujeme, že coby správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a to zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budu zpracovávat na základě platného právního důvodu – zejména oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, naplňování smluvního vztahu či zákonné povinnosti dle článku 13 GDPR – informační povinnost – ještě před zahájením zpracovávání osobních údajů. Akceptujeme plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a možné účely zpracování

Zpracováváme vámi svobodně svěřené osobní údaje po dobu naší spolupráce, resp. vašeho zájmu za tímto účelem (pro naplnění následujících účelů): Poskytování služeb – plnění smluvního vztahu – uchováváme vaše údaje, které mi poskytnete pro plnohodnotné poskytnutí služby; vedení účetnictví a evidenci daňových dokladů – fakturační údaje a údaje z rejstříků; za účelem marketingu a zasílání informací o projeveném oboru/tématu i obchodních sdělení po dobu, po kterou budete mít o infomrace zájem, tj. pokud se neodhlásíte od odběru, považujeme, že o informace či sdělení máte stále zájem a jde o oprávněnou komunikaci. V každém mailu můžete použít odhlašovací odkaz. Vaše osobní údaje uchováme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu i pohyb a dobu strávenou na daných stránkách, i to odkud na web přicházíte. Používání cookies považujeme za náš oprávněný zájem, abychom pro vás byli co nejlepším partnerem a obsluhovali vás co možná nejlépe – vždy na základě vašeho souhlasu. Web lze prohlížet i bez udělení souhlasu.

Maximální zabezpečení

Dle našich možností maximálně chráníme vaše osobní údaje v souladu s technickým rozvojem s cílem zajistit jim maximální bezpečí a používáme opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů dle našich nejlepších technických možností.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, zejména pro zajištění technických operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami. Vybíráme však spolehlivé partnery jako je Ecomail/SmartEmail/Mailchimp, Divi.com, Facebook, Google, daná účetní, webmaster a v budoucnu možná další odborníci či aplikace, které budou zlepšovat poskytované služby, avšak za předpokladu dodržení obdobných pravidel;

Jaká jsou vaše práva?

Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut), změnu, úpravu i doplnění údajů. Na změny si vyhrazujeme prostor 30 pracovních dní, pokud není stanoveno jinak některou ze zákonných povinností. V případě, že budete mít pocit, že s vašimi údaji nakládám neadekvátně, můžete se obrátit na kompetentní úřad.

 

× Ahoj :-) jak vám můžeme pomoci? Available from 08:00 to 16:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday