GDPR 

Ochrana osobních údajů

Jste-li mým milým zákazníkem, věrným odběratelem e-mailových novinek nebo vzácným návštěvníkem některého z našich webů, vězte, že zajišťuji ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů dle níže popsaných postupů pro ochranu osobních údajů tak, aby byly v souladu se zásadami, právy i nařízeními vztahujícími se k ochraně osobních údajů GDPR.

Kdo jsme? 

 https://www.synergy-marketing.cz. a www.123web.cz

Kdo je správce?

Synergy Marketing., IČ 17594430, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Ing. Magda Malá, IČ 09069224, Polešovice 517, 68737

Jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, to určujeme coby správce, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou nápomocni.

Kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete na telefonu 777 077 647 nebo na e-mail: magda@synergy-marketing.cz nebo jaroslav@synergy-marketing.cz 

Prohlášení

Prohlašujeme, že coby správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a to zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budu zpracovávat na základě platného právního důvodu – zejména oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, naplňování smluvního vztahu či zákonné povinnosti dle článku 13 GDPR – informační povinnost – ještě před zahájením zpracovávání osobních údajů. Akceptujeme plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a možné účely zpracování

Zpracováváme vámi svobodně svěřené osobní údaje po dobu naší spolupráce, resp. vašeho zájmu za tímto účelem (pro naplnění následujících účelů): Poskytování služeb, plnění smluvního vztahu, vyřizování ojbednávky, včetně úhrad a doručení objednaných služeb – vámi poskytnuté údaje využíváme pro plnohodnotné poskytnutí služby, vedení účetnictví a evidenci daňových dokladů – fakturační údaje a údaje z rejstříků; za účelem marketingu a zasílání informací o projeveném oboru/tématu i obchodních sdělení po dobu, po kterou budete mít o informace zájem, tj. pokud se neodhlásíte od odběru, považujeme, že o informace či sdělení máte stále zájem a jde o oprávněnou komunikaci. V každém mailu můžete použít odhlašovací odkaz.

Vaše osobní údaje uchováme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu i pohyb a dobu strávenou na daných stránkách v souladu s informacemi uvedenými v Cookies nástroji. Používání cookies považujeme za náš oprávněný zájem, abychom pro vás byli co nejlepším partnerem a obsluhovali vás co možná nejlépe – vždy na základě vašeho souhlasu a rozsahu, který jste na webu sami odsouhlasili. Web lze prohlížet i bez udělení souhlasu, Cookies lze v předvolbách také zakázat.

Maximální zabezpečení

Dle našich možností maximálně chráníme vaše osobní údaje v souladu s technickým rozvojem s cílem zajistit jim maximální bezpečí a používáme opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů dle našich nejlepších technických možností.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, zejména pro zajištění technických operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami. Vybíráme však spolehlivé partnery jako je Ecomail/SmartEmail/Mailchimp, Divi.com, Facebook, Google, poskytovatel hostingu a registrátor domény, daná účetní, webmaster a v budoucnu možná další odborníci či aplikace, které budou zlepšovat poskytované služby, avšak za předpokladu dodržení obdobných pravidel. Dle stejných pravidel budu vybírat i případné další externí partnery či zpracovatele, kteří v budoucnu mohou rozšířit náš tým;

Jaká jsou vaše práva?

Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut), změnu, úpravu i doplnění údajů. Na změny si vyhrazujeme prostor 30 pracovních dní, pokud není stanoveno jinak některou ze zákonných povinností. V případě, že budete mít pocit, že s vašimi údaji nakládám neadekvátně, můžete se obrátit na kompetentní úřad.